Home

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aankondiging geboorte vernieuwde Belgische Dartsbond (B.D.B.)

 

In de laatste berichtgeving konden jullie lezen dat B.D.B. zoals jullie het kennen zal ophouden te bestaan en dat een vernieuwde overkoepelende organisatie nog dit jaar het levenslicht zal zien. De provincies stellen jullie dan ook graag de vernieuwde Belgische Dartsorganisatie voor:

 

BeDarts vzw

 

Raad van Bestuur:

 

Stephan D´Aes, Adrie Van Schoor, Nancy Pernet, Steve Rosschaert, Luc Lanckman, Dave Kerwyn

 

Missie – waar staan we voor

 

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

 

Visie – hoe doen we dat

 

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen. De contacten met World Darts Federation (WDF), Professional Darts Federation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen, kunnen ondersteunen.

 

Toelichting Missie en Visie

 

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisatie en zich aansluiten bij BeDarts. Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen. We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke federaties.

 

Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d.. Een aantal taken krijgen meer focus. Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen. Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en mindervaliden ondersteunen.

Organisaties die zich actief inzetten voor de dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.

 

Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel terug sterk staan. De voormalige afdelingen (BDB-Antwerpen, BDB-Limburg en BDB-Vlaams-Brabant) hebben zich geëngageerd om de lopende kosten voor hun rekening te nemen in afwachting van de uitbouw van BeDarts.

 

Momenteel vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s.

Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de spelers dan in een nationaal team. We houden de mogelijkheid open om een nationaal team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring. Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

 

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en tijdig gecommuniceerd.

 

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.

 

Het bestuur

 

Nieuwe organisatie ter verderzetting van B.D.B. vzw

 

Beste dartssympathisant,

 

Een tijdje geleden heeft de Belgische Dartsbond (B.D.B.) bekendgemaakt dat de VZW op 31/12/2018 zal ophouden te bestaan.

 

De besturen van de provincies Antwerpen en Limburg hebben naar aanleiding van deze beslissing, zoals in diezelfde berichtgeving aangekondigd, de koppen bij elkaar gestoken en blazen de Belgische Dartsbond nieuw leven in.

B.D.B. vzw zoals jullie het nu kennen zal ophouden te bestaan en een vernieuwde organisatie ziet nog dit jaar het levenslicht. Vanuit de provincies en het nog enige actieve nationale bestuurslid is een voltallige raad van bestuur samengesteld. Zij zullen alle voorbereidingen treffen voor een vlotte geboorte en samenwerken aan een beleid dat het belang van alle spelers vooropstelt.

 

De nieuwe organisatie wil, als overkoepelend orgaan, vooral investeren in de dartsspeler in het algemeen, en de belangen van elke speler en elke dartsvereniging behartigen. Ze zetten eveneens de goede verstandhouding met WDF & BDO verder en verbeteren deze waar mogelijk.

 

Tijdens ronde-tafelgesprekken met verschillende dartsorganisaties bekijken ze mogelijke samenwerkingen, nu en in de toekomst, die passen binnen de vernieuwde structuur en visie van de organisatie.

 

De komende maanden zullen naam, structuur, missie en visie van deze nieuwe organisatie verder worden uitgewerkt.

Alle informatie hieromtrent zal worden meegedeeld en toegelicht via de officiële kanalen.

 

 

Het bestuur

Nieuw mailadres inschrijven leden

 

Vanaf heden dienen alle aanvragen voor nieuwe inschrijvingen gestuurd te worden naar het emailadres :

 

inschrijvingen@bdbantwerpen.be

 

Adrie Van Schoor zal de inschrijvingen voor zijn rekening nemen.

De werkwijze blijft volledig dezelfde als voorheen. Enkel het emailadres is gewijzigd.

 

 

Het bestuur

Youtube kanaal - BDB Antwerpen

 

Vanaf heden heeft BDB Antwerpen zijn eigen YouTube kanaal.

Via dit kanaal zullen we videi's online plaatsen met o.a. uitleg van het online systeem, trekking beker en ander dartsgerelateerde video's.

Op deze manier proberen we darts en onze vereniging nog meer in de aandacht te brengen en onze leden zo goed mogelijk te informeren.

 

Aangezien er de voorbije dagen enkele leden gevraagd hebben achter de teamfiche, hebben we onze eerste video online geplaatst met de

uitleg hoe je deze kan afdrukken via de website.

 

Youtube kanaal BDB Antwerpen darts (klikken)

 

Video afdrukken teamfiche (klikken)

 

Het bestuur