Formulieren

INFORMATIE INSCHRIJVINGSPROCEDURE & FORMULIEREN

 

Hieronder vindt u alle formulieren met betrekking tot aansluiten van club en leden voor het seizoen 2017-2018

Inschrijvingen kunnen worden ingestuurd vanaf 16/05/2017 !!

 

Alle formulieren en betalingen voor het seizoen '17-'18 dienen TEN LAATSTE OP 09/08/2017 (mail of post) binnen

te zijn op het secretariaat :

 

Peggy Hoendervangers

Secretaris BDB Antwerpen

Wilgendaalstraat 70

2900 Schoten

 

GSM: 0486/609731 (na 17h30 !)

mail: peggy.hoendervangers@gmail.com

 

Na ontvangst zal er steeds een bevestiging van ontvangst worden gemaild naar de contactpersoon van de club.

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

 

 

1) Alle ploegen dienen zich volledig in te schrijven voor 09/08/2017

 

Dit wil zeggen dat elke ploeg alle formulieren volledig en ondertekend dient in te sturen ten laatste op 09/08/17 - 23h59.

Formulier inschrijving club + inschrijving leden met een minimum van 4 leden

 

2) Betaling dient in orde te zijn op 09/08/2017

 

De betaling van zowel de club als de leden dient ten laatste op 09/08/17 - 23h59 op de rekening te staan of eventueel cash op de voorziene zitdagen.

 

3) Zitdagen

Er zullen nog 2 zitdagen worden georganiseerd voor de afsluitdatum van 09/08/2017.

De juiste data en locatie worden nog meegedeeld.

Tijdens de zitdagen kan men de papieren binnenbrengen en cash betalen. Enkel tijdens deze zitdagen kan men cash betalen !!!

 

4) Geldigheid inschrijving

 

Uw inschrijving is pas volledig geldig wanneer alle documenten volledig, correct en ondertekend zijn binnengebracht voor 09/08 (liefst per mail)

en de betaling is gebeurd (liefst per overschrijving, met vermelding van club!!) voor 09/08 Alle inschrijvingen die niet aan deze criteria voldoen worden als niet ontvangkelijk verklaart en zullen dus worden geweigerd.

 

5) Inschrijving nieuwe clubs

 

De inschrijving van nieuwe clubs gebeurt op dezelfde manier zoals hierboven staat vermeld. Echter zullen alle nieuwe clubs in een wachtlijst worden geplaatst in volgorde van datum van inschrijving. Derde reeks zal dan worden aangevuld met de nieuwe ploegen in volgorde van inschrijving totdat de reeks vol is.

De ploegen die afvallen zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de competitie en hun inschrijvingsgelden worden volledig terugbetaald.

 

Opgelet!! bestaande clubs die opnieuw starten in derde gewest vallen ook onder de noemer nieuwe club en worden ook mee in de wachtlijst geplaatst.

Er zal ook een lijst met de ingeschreven nieuwe clubs online komen te staan met datum en uur van inschrijving. de datum van inschrijving is de datum dat het dossier volledig in orde is, dus alle documenten in orde zijn en de betaling geregeld.

 

 

 

FORMULIEREN:

 

ENKEL ONDERSTAANDE FORMULIEREN MOGEN GEHANTEERD WORDEN VOOR INSCHRIJVING

SEIZOEN 2017-2018! FORMULIEREN DIE NIET VOLLEDIG ZIJN, NIET GEHANDTEKEND OF ONJUIST

WORDEN NIET AANVAARD!!

 

De formulieren zijn opgemaakt in Word & Excel zodat u deze kan invullen met de PC en terug kan doormailen.

Dit om zoveel mogelijk schrijffouten en onduidelijkheden te voorkomen.

 

Inschrijving club seizoen 2017/2018 (klikken voor doc te openen)

Dit formulier moet volledig ingevuld en gehandtekend worden door de voorzitter & secretaris.

 

Inschrijving leden seizoen 2017/2018 (klikken voor doc te openen)

Op dit formulier moet je al de aangesloten spelers vermelden die worden ingeschreven.

Ook nieuwe leden die van een andere club komen en volledig nieuwe leden.

Opgelet! Vergeet de lidnummers niet te vermelden van de spelers (zie teamfiche). Behalve voor volledig nieuwe spelers!!!

NIET VERMELD = NIET INGESCHREVEN

 

Inschrijving nieuwe leden (klikken voor doc te openen)

Dit formulier moet enkel worden ingevuld door spelers die de afgelopen 2 jaar geen lid waren van BDB Antwerpen.

Het secretariaat zal na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier het lidnummer van de speler toevoegen

en het gehandtekent terug sturen als bewijs van aansluiting.

 

Toelatingsformulier -18 jarigen (klikken voor doc. te openen)

Voor elke speler die bij aansluiting geen 18 jaar is dient dit document te worden ingevuld en gehandtekent door de ouders

of voogd van de minderjarige speler.

 

Blanco wedstrijdblad

 

BETALING :

 

Als bestuur vragen wij om zoveel mogelijk via overschrijving te betalen. Er kan nog cash betaald worden (zie zitdagen), maar liever niet.

De betaling van de lidgelden kunnen via overschrijving gebeuren op onderstaande rekening van de BDB Antwerpen met vermelding van

naam ploeg & wat er wordt betaald (vb: Naam ploeg, 1 club, 1 ploeg, 5 leden, 2 junioren)

 

De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202

 

De bedragen van de lidgelden kan u hier terugvinden.

 

De betaling van de club, ploeg(en) & leden dient ten laatste op 09/08/76 op de rekening te staan!! NIET BETAALD IS NIET AANGESLOTEN !!

Dit kan ook cash tijdens de zitdagen. De data en locaties van de zitdagen worden op de afsluitvergadering bekendgemaakt.

 

 

ZITDAGEN :

 

Tijdens onderstaande zitdagen kan men komen inschrijven en betalen.

Enkel indien alle documenten volledig in orde zijn wordt uw inschrijving aanvaard!!!

 

 

Tijdens de zitdagen kan men terecht tussen 20h00 en 22h00 te:

 

- 13/07/2017 te Volksvriend, Essenhoutstraat 103 te Kapellen

- 02/08/2017 te Sportif, Frans Beirenslaan 327 te Borsbeek

 

Bij vragen kan u steeds het secretariaat contacteren.

 

 

Het bestuur