Formulieren

INFORMATIE INSCHRIJVINGSPROCEDURE & FORMULIEREN


Hieronder vindt u alle formulieren met betrekking tot aansluiten van club en leden voor het seizoen 2019-2020

Inschrijvingen kunnen worden ingestuurd vanaf 16/05/2019 !!


Alle formulieren en betalingen voor het seizoen '19-'20 dienen TEN LAATSTE OP 10/08/2019  (mail of post) binnen

te zijn op het secretariaat :


Adrie Van Schoor

Ledenbeweging darts provincie Antwerpen

Wildemansstraat 6

2550 Waarloos

GSM: 0489/04.61.43 (na 17h30 !)

mail: inschrijvingen@bdbantwerpen.be


Na ontvangst zal er steeds een bevestiging van ontvangst worden gemaild naar de contactpersoon van de club.


INSCHRIJVINGSPROCEDURE1) Alle ploegen dienen zich volledig in te schrijven voor 10/08/2019


Dit wil zeggen dat elke ploeg alle formulieren volledig en ondertekend dient in te sturen ten laatste op 10/08/19 - 23h59.

Formulier inschrijving club + inschrijving leden met een minimum van 4 leden


2) Betaling dient in orde te zijn op 10/08/2019


De betaling van zowel de club als de leden dient ten laatste op 10/08/19 - 23h59 op de rekening te staan.

DE BETALINGEN MOGEN ENKEL NOG PER OVERSCHRIJVING GEBEUREN! ER WORDT GEEN CASH GELD MEER ONTVANGEN!!!


3) Zitdagen

We hebben besloten de zitdagen te annuleren.  Iedereen dient de betaling van de lidgelden voor 10/08/19 te hebben voldaan via overschrijving.

De inschrijfformulieren kunnen gemaild worden of per post worden opgestuurd naar het secretariaat.


4) Geldigheid inschrijving


Uw inschrijving is pas volledig geldig wanneer alle documenten volledig, correct en ondertekend zijn binnengebracht voor 10/08/19 (liefst per mail)

en de betaling is gebeurd (enkel per overschrijving, met vermelding van naam club!!) voor 10/08/19!  Alle inschrijvingen die niet aan deze criteria

voldoen worden als niet ontvangkelijk verklaart en zullen dus worden geweigerd.


5) Inschrijving nieuwe clubs


De inschrijving van nieuwe clubs gebeurt op dezelfde manier zoals hierboven staat vermeld.  Echter zullen alle nieuwe clubs in een wachtlijst worden geplaatst in volgorde van datum van inschrijving.  Derde reeks zal dan worden aangevuld met de nieuwe ploegen in volgorde van inschrijving totdat de reeks vol is.   De ploegen die afvallen zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de competitie en hun inschrijvingsgelden worden per direct volledig terugbetaald.


Opgelet!! bestaande clubs die opnieuw starten in derde gewest vallen ook onder de noemer nieuwe club en worden ook mee in de wachtlijst geplaatst.

Er zal ook een lijst met de ingeschreven nieuwe clubs online komen te staan met datum en uur van inschrijving.  De datum van inschrijving is de datum

dat het dossier volledig in orde is, dus alle documenten in orde zijn en de betaling uitgevoerd.
FORMULIEREN:


ENKEL ONDERSTAANDE FORMULIEREN MOGEN GEHANTEERD WORDEN VOOR INSCHRIJVING

SEIZOEN 2019-2020!  FORMULIEREN DIE NIET VOLLEDIG ZIJN, NIET GEHANDTEKEND OF ONJUIST

WORDEN NIET AANVAARD!!


De formulieren zijn opgemaakt in Word & Excel zodat u deze kan invullen met de PC en terug kan doormailen.

Dit om zoveel mogelijk schrijffouten en onduidelijkheden te voorkomen.


Inschrijving club seizoen 2019-2020 (klikken voor doc te openen)

Dit formulier moet volledig ingevuld en gehandtekend worden door de voorzitter & secretaris.


Inschrijving leden seizoen 2019-2020 (klikken voor doc te openen)

Op dit formulier moet je al de aangesloten spelers vermelden die worden ingeschreven.

Ook nieuwe leden die van een andere club komen en volledig nieuwe leden.

Opgelet! Vergeet de lidnummers niet te vermelden van de spelers (zie teamfiche).  Behalve voor volledig nieuwe spelers!!!

NIET VERMELD = NIET INGESCHREVEN


Inschrijving nieuwe leden (klikken voor doc te openen)

Dit formulier moet enkel worden ingevuld door spelers die de afgelopen 2 jaar geen lid waren van BDB Antwerpen.

Het secretariaat zal na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier het lidnummer van de speler toevoegen

en het gehandtekent terug sturen als bewijs van aansluiting.


Toelatingsformulier -18 jarigen (klikken voor doc. te openen)

Voor elke speler die bij aansluiting geen 18 jaar is dient dit document te worden ingevuld en gehandtekent door de ouders

of voogd van de minderjarige speler.


Blanco wedstrijdblad


BETALING :


Betalingen zijn nog enkel mogelijk via overschrijving!!

De betaling van de lidgelden kunnen via overschrijving gebeuren op onderstaande rekening van de BDB Antwerpen met vermelding van

naam ploeg & wat er wordt betaald (vb: Naam club, 1 club, 1 ploeg, 5 leden, 2 junioren)


De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202


De bedragen van de lidgelden kan u hier terugvinden.


De betaling van de club, ploeg(en) & leden dient ten laatste op 10/08/19 op de rekening te staan!! NIET BETAALD IS NIET AANGESLOTEN !!Bij vragen kan u steeds het secretariaat contacteren.Het bestuur