Boetes

BETALING BOETES SEIZOEN 2017-2018

 

De boetes moeten ten laatste 2 weken na verschijning op de website worden betaald !!

 

Bij laattijdige betaling zullen er sancties genomen worden zoals vermeld in de reglementen

 

De boetes dienen betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de boete en reden!

 

De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202

 

OVERZICHT TE BETALEN BOETES !!!

 

Monty - Boete 5,00€ - Laattijdig ingeven wedstrijdblad speelweek 11 - te betalen voor 3/01/2018

Den Iron - Boete 5,00€ - Laattijdig ingeven wedstrijdblad speelweek 12 - te betalen voor 23/01/2018

New Partners - Boete 5,00€ - Laattijdig ingeven wedstrijdblad speelweek 12 - te betalen voor 23/01/2018

Trapke Op - Boete 5,00€ - Laattijdig valideren speelweek 12 - te betalen voor 25/01/2018

Lido Stars B - Boete 5,00€ - Laattijdig valideren speelweek 12 - te betalen voor 25/01/2018

Monty - Boete 5,00€ - laattijdig valideren speelweek 12 - te betalen voor 25/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERZICHT TARIEVEN BOETES SEIZOEN 2017-2018

 

Laattijdig ingeven uitslag via online platform : 5,00€ / boete

De thuisploeg dient de uitslag online in te geven ten laatste op maandag 21h00

 

Laattijdig bevestigen van de uitslag via online platform: 5.00€ / speeldag

De uitploeg dient ten laatste op woensdag 21h00 de uitslag via het online platform te bevestigen

 

Verlies manueel wedstrijdblad : boete 5,00€ / speeldag

Tijdens de speelavond zelf dient de thuisploeg een geschreven wedstrijd in te vullen en bij te houden.

Indien dit wedstrijdblad niet kan voorgelegd worden op vraag van de competitieleiding volgt er een boete.

Alle geschreven wedstrijdbladeren dienen bijgehouden te worden in geval van twisten.

 

Niet aanwezig op de vergadering :15,00€ / vergadering

(ook mits verontschuldiging)

 

Wedstrijd forfait : 50,00€ / wedstrijd

bij 3 x forfait geven wordt er een algemene forfait opgelegd door het bestuur en wordt de ploeg uit competitie genomen

 

Algemene forfait : 150,00€

(voordat leden van een club die algemeen forfait heeft gegeven terug kunnen aansluiten bij de BDB Antwerpen dient de boete

eerst te zijn voldaan)

 

Administratieve kosten: 25,00€

Wanneer een club zich niet meer inschrijft en nog openstaande boetes niet heeft betaald van het afgelopen seizoenen, kunnen de

aangesloten spelers van deze club zich enkel terug inschrijven bij een andere club mits betaling van een administrieve kost van 25,00€

bovenop het lidgeld te betalen.