Home

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe competitieleider is Frank verrept

 

Na het ontslag van Patrick Desmedt moesten we als bestuur op zoek naar een nieuwe competitieleider.

Echter lang heeft deze zoektocht niet geduurt. Huidig bestuurslid Frank verrept zal vanaf volgend seizoen deze

taak met véél enthousiasme op zich nemen.

We wensen Frank alvast veel succes met zijn nieuwe functie.

 

Het bestuur

Zitdagen inschrijvingen seizoen 2017-2018

 

Ook dit jaar organiseren we wéér 2 zitdagen, waar ploegen nog kunnen komen inschrijven. Tijdens deze zitdagen kan men enkel cash betalen!

Doch vragen we aan alle ploegen om alles te betalen via overschrijving!! Dit voor onze en jullie veiligheid en gemak.

Let op! Steeds naam club en wat je betaalt vermelden aub?

 

Tijdens de zitdagen is er iemand aanwezig van 20h00 tem 22h00

 

13/07/2017

Café Volksvriend

Essenhoutstraat 103

Kapellen

 

02/08/2017

Café Sportif

Frans Beirenslaan 327

Borsbeek

 

 

Het bestuur

INSCHRIJVINGSPROCEDURE SEIZOEN 2017-2018

 

De laatste jaren merken we dat er een stijging is in het aantal ingeschreven ploegen dat deelneemt aan onze competitie. Als bestuur kunnen

we dit enkel maar toejuichen en hopen dat deze trend zich in de toekomst blijft herhalen. Echter moeten we ook toegeven dat deze situatie in de aanloop

van het huidige seizoen voor wat administratieve problemen heeft gezorgd (opmaak kalender 3e gewest), aangezien er 16 ploegen in 3e gewest spelen.

Tevens merken we jammer genoeg op dat elk jaar toch een groter aantal ploegen er niet in slagen om op tijd hun inschrijvingsdocumenten en betaling in

orde te brengen, wat een overload aan werk zorgt bij het secretariaat. Om alles vanaf het seizoen 2017-2018 alles vlot te laten verlopen hebben we de

inschrijvingsprocedure aangepast. Tevens zullen we een nieuwe regeling hanteren voor de inschrijving van nieuwe ploegen zodat we steeds volle reeksen hebben.

 

We willen deze nieuwe procedure reeds van bij de start van het huidige seizoen meegeven zodat de clubs niet voor verrassingen komen te staan en op tijd op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving omtrent de inschrijving van je club en leden voor het seizoen 2017-2018.

 

1) Alle ploegen dienen zich volledig in te schrijven voor 09/08/2017

 

Dit wil zeggen dat elke ploeg alle formulieren volledig en ondertekend dient in te sturen ten laatste op 09/08/17 - 23h59.

Formulier inschrijving club + inschrijving leden met een minimum van 4 leden

 

2) Betaling dient in orde te zijn op 09/08/2017

 

De betaling van zowel de club als de leden dient ten laatste op 09/08/17 - 23h59 op de rekening te staan of eventueel cash op de voorziene zitdagen.

 

3) Zitdagen

Er zullen nog 2 zitdagen worden georganiseerd voor de afsluitdatum van 09/08/2017.

Tijdens de zitdagen kan men de papieren binnenbrengen en cash betalen. Enkel tijdens deze zitdagen kan men cash betalen !!!

 

de zitdagen kan men terecht tussen 20h00 en 22h00 te:

 

- 13/07/2017 te Volksvriend, Essenhoutstraat 103 te Kapellen

- 02/08/2017 te Sportif, Frans Beirenslaan 327 te Borsbeek

 

 

4) Geldigheid inschrijving

 

Uw inschrijving is pas volledig geldig wanneer alle documenten volledig, correct en ondertekend zijn binnengebracht voor 09/08 (liefst per mail)

en de betaling is gebeurd (liefst per overschrijving, met vermelding van club!!) voor 09/08 Alle inschrijvingen die niet aan deze criteria voldoen worden als niet ontvangkelijk verklaart en zullen dus worden geweigerd.

 

5) Inschrijving nieuwe clubs

 

De inschrijving van nieuwe clubs gebeurt op dezelfde manier zoals hierboven staat vermeld. Echter zullen alle nieuwe clubs in een wachtlijst worden geplaatst in volgorde van datum van inschrijving. Derde reeks zal dan worden aangevuld met de nieuwe ploegen in volgorde van inschrijving totdat de reeks vol is.

De ploegen die afvallen zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de competitie en hun inschrijvingsgelden worden volledig terugbetaald.

 

Opgelet!! bestaande clubs die opnieuw starten in derde gewest vallen ook onder de noemer nieuwe club en worden ook mee in de wachtlijst geplaatst.

Er zal ook een lijst met de ingeschreven nieuwe clubs online komen te staan met datum en uur van inschrijving. de datum van inschrijving is de datum dat het dossier volledig in orde is, dus alle documenten in orde zijn en de betaling geregeld.

 

De inschrijvingsprocedure zal ook nog op de afsluitvergadering worden toegelicht.

 

De bovenvermelde afsluitdata zullen door het secretariaat strikt worden opgevolgd. Een verwittigd mens is er twee waard!!

 

Het bestuur