Home

Trekking Beker van België 2017 - Nationale eindronde

 

Afgelopen weekend heeft het nationale bestuur de trekking verricht voor de nationale eindronde

Beker van België 2017.

 

 

 

 

 

Deze wedstrijden gaan door op ZONDAG 08/01/2017 - aanvang 15h00

 

Gouden pijl - bye

Tr3ppel Bull A - Friends

Gienne stress - De klinkers

Prado - Monty

Tripple Antwerp Diamondbacks A - Vincennes 1

Special - De Wolven

De Prutsers - Lido Stars A

De witte Parel - Tripple Antwerp Diamondbacks B

Kantientje 1 - Enjoy A

De Bulls 1 - De Berg boy's

De Moodvikings - Dartsbazaar

Lucky Friends - Vincennes 2

Nini darters - De pikkers

Roxy - Hoekske Walem A

Just 4 fun - New Flying darts A

Antwerp bulls - Los amigos

 

Alle info m.b.t. de lokalen kan je terugvinden op de website van de BDB, via deze link :

http://www.belgischedartsbond.be/index.php/208-nationale-eindronde-beker-van-belgie-2016-2017

Betalingen leden, boetes, etc...

 

Wij ontvangen nog steeds betalingen van verschillende clubs zonder mededeling over wat er juist betaald wordt en door welke club.

Daarom vragen wij nogmaals om steeds bij de mededeling uw club en de reden van betaling te vermelden.

 

Het bestuur

Prettige kerts & een spetterend 2017!

 

Het bestuur wenst eerst & vooral alle leden te bedanken voor een geweldig 2016. Als we terugblikken op het voorbije jaar mogen we vasstellen dat

onze competite wederom een mooie groei kende en dat de populariteit van onze sport enkel maar toeneemt in binnen- en buitenland. Dit hebben we

te danken aan alle leden die onze sport positief in de belangstelling brengen via allerlei kanalen ( Facebook, Twitter, Instagram, etc..).

Jullie zijn de ambassadeurs van onze sport en we hopen dat jullie ook in 2017 deze trend verder zetten.

 

Elke sport heeft ook zijn iconen, de topambassadeurs, die spelers waardoor velen met de sport beginnen, zich aan gaan spiegelen of mee proberen te concurreren. Zou darts even ver staan momenteel zonder een fenomeen als Phil Taylor? We kunnen er uren over discussiëren. Maar ook binnen onze eigen provincie hebben we zulke topambassadeurs, jongens die meespelen op het hoogste niveau en op de grootste podia. Jongens waarvoor we de komende weken wéér gekluisterd zitten aan TV, computer en/of tablet. Daarom willen we ook Dimitri Van Den Bergh, Kim & Ronny Huybrechts veel succes wensen op ket PDC WK.

 

Ook willen we even stilstaan bij de darters die ons het voorbije jaar hebben verlaten. We willen familie, vrienden en ploeggenoten veel sterkte toewensen met het verlies en de leegte die ze hebben achtergelaten. We hopen dat de samenhorigheid binnen de dartscommunity er mee zal voor zorgen dat ze nooit worden vergeten.

 

Als bestuur zullen wij in 2017 nog beter ons best doen om alles in goede banen te leiden en de opmars van onze sport op alle vlakken te ondersteunen.

We willen dan ook iedereen een mooi eindjaar en een fantastisch 2017 wensen en hopen dat jullie op alle gebied het geluk en de successen mogen vinden die jullie zoeken.

 

Het bestuur

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging speellokaal DC Putboys (ERE)

 

Vanaf heden spelen DC Putboys uit ere afdeling hun thuiswedstrijden op volgende locatie :

 

Sportcentrum De Pollepel

Naalstraat 43b

2570 Duffel

 

Het bestuur

INSCHRIJVINGSPROCEDURE SEIZOEN 2017-2018

 

De laatste jaren merken we dat er een stijging is in het aantal ingeschreven ploegen dat deelneemt aan onze competitie. Als bestuur kunnen

we dit enkel maar toejuichen en hopen dat deze trend zich in de toekomst blijft herhalen. Echter moeten we ook toegeven dat deze situatie in de aanloop

van het huidige seizoen voor wat administratieve problemen heeft gezorgd (opmaak kalender 3e gewest), aangezien er 16 ploegen in 3e gewest spelen.

Tevens merken we jammer genoeg op dat elk jaar toch een groter aantal ploegen er niet in slagen om op tijd hun inschrijvingsdocumenten en betaling in

orde te brengen, wat een overload aan werk zorgt bij het secretariaat. Om alles vanaf het seizoen 2017-2018 alles vlot te laten verlopen hebben we de

inschrijvingsprocedure aangepast. Tevens zullen we een nieuwe regeling hanteren voor de inschrijving van nieuwe ploegen zodat we steeds volle reeksen hebben.

 

We willen deze nieuwe procedure reeds van bij de start van het huidige seizoen meegeven zodat de clubs niet voor verrassingen komen te staan en op tijd op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving omtrent de inschrijving van je club en leden voor het seizoen 2017-2018.

 

1) Alle ploegen dienen zich volledig in te schrijven voor 09/08/2017

 

Dit wil zeggen dat elke ploeg alle formulieren volledig en ondertekend dient in te sturen ten laatste op 09/08/17 - 23h59.

Formulier inschrijving club + inschrijving leden met een minimum van 4 leden

 

2) Betaling dient in orde te zijn op 09/08/2017

 

De betaling van zowel de club als de leden dient ten laatste op 09/08/17 - 23h59 op de rekening te staan of eventueel cash op de voorziene zitdagen.

 

3) Zitdagen

Er zullen nog 2 zitdagen worden georganiseerd voor de afsluitdatum van 09/08/2017.

De juiste data en locatie worden nog meegedeeld.

Tijdens de zitdagen kan men de papieren binnenbrengen en cash betalen. Enkel tijdens deze zitdagen kan men cash betalen !!!

 

4) Geldigheid inschrijving

 

Uw inschrijving is pas volledig geldig wanneer alle documenten volledig, correct en ondertekend zijn binnengebracht voor 09/08 (liefst per mail)

en de betaling is gebeurd (liefst per overschrijving, met vermelding van club!!) voor 09/08 Alle inschrijvingen die niet aan deze criteria voldoen worden als niet ontvangkelijk verklaart en zullen dus worden geweigerd.

 

5) Inschrijving nieuwe clubs

 

De inschrijving van nieuwe clubs gebeurt op dezelfde manier zoals hierboven staat vermeld. Echter zullen alle nieuwe clubs in een wachtlijst worden geplaatst in volgorde van datum van inschrijving. Derde reeks zal dan worden aangevuld met de nieuwe ploegen in volgorde van inschrijving totdat de reeks vol is.

De ploegen die afvallen zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de competitie en hun inschrijvingsgelden worden volledig terugbetaald.

 

Opgelet!! bestaande clubs die opnieuw starten in derde gewest vallen ook onder de noemer nieuwe club en worden ook mee in de wachtlijst geplaatst.

Er zal ook een lijst met de ingeschreven nieuwe clubs online komen te staan met datum en uur van inschrijving. de datum van inschrijving is de datum dat het dossier volledig in orde is, dus alle documenten in orde zijn en de betaling geregeld.

 

De inschrijvingsprocedure zal ook nog op de afsluitvergadering worden toegelicht.

 

De bovenvermelde afsluitdata zullen door het secretariaat strikt worden opgevolgd. Een verwittigd mens is er twee waard!!

 

Het bestuur